امروز: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

اوقات شرعی

خبر اول

بعدی
قبلی
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۷
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۵
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۷
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۵
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...

خبرسه تایی زیر اسلایدر

۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...

اخبارلیست

۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۷
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۵
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۵
ظریف به سردار سلیمانی تبریک گفت
وزیر خارجه در پیامی به سردار سرلشکر سلیمانی افتخار دریافت نشان ارزشمند ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا را تبریک گفت.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۳:۳۴
ملت‌های سرخورده از تمدن‌های مادی غرب و شرق نگاهشان به جمهوری اسلامی است / حرکتتان انقلابی باشد
رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند:ملّتهایی که سرخورده شده‌اند از این تمدّنهای مادّی غربی و شرقی، به اسلام گرایش دارند منتها ملجأیی، مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند...
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۷
سردار سلیمانی به آنچه بخواهد دست می‌یابد
یک مقام عراقی به رویترز گفت: [سردار] سلیمانی شنونده‌ای عالی است و نمی‌خواهد خود را به کسی تحمیل کند اما همیشه به هرچه که بخواهد، دست می یابد.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۴
واکنش حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سیاسیون به حضور حجت الاسلام رئیسی در قوه قضاییه
بسیاری از سیاسیون، نمایندگان مجلس و حقوقدانان از انتخاب حجت الاسلام رییسی،‌ به عنوان قاضی القضات استقبال و حضور فردی از قوه قضاییه به عنوان رییس این قوه را نویدبخش آینده ای روشن ارزیابی کرده‌اند.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۱
عیار رهبری اپوزیسیون در مستند «ایستگاه پایانی دروغ» مشخص شد/اردوگاه دشمن بحران زده است
گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب شبکه 2 سیما به بررسی بازخوردهای سیاسی و اطلاعاتی مستند «ایستگاه پایانی دروغ» با حضور پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و مهدی صرامی کارشناس رسانه و فضای مجازی پرداخت.

تازه ها

۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۷
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۵
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۵
ظریف به سردار سلیمانی تبریک گفت
وزیر خارجه در پیامی به سردار سرلشکر سلیمانی افتخار دریافت نشان ارزشمند ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا را تبریک گفت.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۳:۳۴
ملت‌های سرخورده از تمدن‌های مادی غرب و شرق نگاهشان به جمهوری اسلامی است / حرکتتان انقلابی باشد
رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند:ملّتهایی که سرخورده شده‌اند از این تمدّنهای مادّی غربی و شرقی، به اسلام گرایش دارند منتها ملجأیی، مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند...
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۷
سردار سلیمانی به آنچه بخواهد دست می‌یابد
یک مقام عراقی به رویترز گفت: [سردار] سلیمانی شنونده‌ای عالی است و نمی‌خواهد خود را به کسی تحمیل کند اما همیشه به هرچه که بخواهد، دست می یابد.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۴
واکنش حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سیاسیون به حضور حجت الاسلام رئیسی در قوه قضاییه
بسیاری از سیاسیون، نمایندگان مجلس و حقوقدانان از انتخاب حجت الاسلام رییسی،‌ به عنوان قاضی القضات استقبال و حضور فردی از قوه قضاییه به عنوان رییس این قوه را نویدبخش آینده ای روشن ارزیابی کرده‌اند.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۱
عیار رهبری اپوزیسیون در مستند «ایستگاه پایانی دروغ» مشخص شد/اردوگاه دشمن بحران زده است
گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب شبکه 2 سیما به بررسی بازخوردهای سیاسی و اطلاعاتی مستند «ایستگاه پایانی دروغ» با حضور پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و مهدی صرامی کارشناس رسانه و فضای مجازی پرداخت.

آداب و رسوم

۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۱۹:۳۷
طایفه شهرکی یکی ازطوایف استان سیستان وبلوچستان می‌باشد
طایفه شهرکی همراه با طایفه براهویی( ممسنی، محمدحسنی) و سرابندی بخشی از ایل ممسنی استان فارس بوده‌اند که در زمان حمله اعراب به ایران در استان فارس زندگي مي كردند.
۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۱۳:۴۶
ورود بیش از 33 هزار نفر زائر پاکستانی/ به همت خیرین شیعه و سنی ارائه کلیه خدمات به زایران اربعین رایگان است
جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با بیان ارایه خدمات رایگان به زوار پاکستانی تاکید کرد: تکریم و پذیرایی از زائرین با تکیه بر توان مردمی و خیرین شیعه و سنی انجام شده است که این اقدام اوج ارا...
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۲:۰۸
ارتقای الگوی برنامه‌سازی در رسانه ملی هدف اصلی «راز»/ حرف‌هایی که از زبان طالب‌زاده شنیدنی است
ارتقای الگوی برنامه‌سازی در رسانه ملی هدف اصلی «راز»/ حرف‌هایی که از زبان طالب‌زاده شنیدنی است
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۱:۵۹
. تخلف تحصیلی «حسین فریدون» محرز شد
. تخلف تحصیلی «حسین فریدون» محرز شد
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۱:۵۴
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۱:۵۴
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
۱۳۹۶/۴/۱۰ - ۱۱:۵۴
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
حدادعادل پیروزی موصل را به عراقی‌ها تبریک گفت+عکس
۱۳۹۶/۴/۶ - ۰۶:۴۱
بازداشت افرادی در زمینه لو رفتن سؤالات امتحانی/ تذکر به مسئولان آموزش و پرورش
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با فارس خبر داد
۱۳۹۶/۴/۵ - ۰۴:۵۶
نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد
باحضور خیل عظیم مردم
۱۳۹۶/۱/۱۸ - ۱۰:۱۲
مدیرعامل هلال احمرخراسان رضوی با اشاره به وقوع زمین‌لرزه 6 ریشتری در خراسان رضوی از مصدومیت 40 تن تاکنون و اسکان اضطراری پنج هزار و 488 تن در 58 روستای آسیب‌دیده خبر داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طایفه شهرکی از مشهد به نقل از روابط عمومی هلال احمر خراسان رضوی، سید مجتبی احمدی افزود: تا ساعت ٦:٠٠ صبح ١٨ فروردین بر اثر وقوع زمین لرزه، 58 روستا در شهرستان‌های سرخس، ترب...

شهدا

۱۳۹۷/۴/۳۱ - ۱۴:۵۲
بیانیه قوم بلوچ در محکوم کردن اقدامات تروریست های تکفیری
بلوچ خاک خود را به اجنبی نمی فروشد و مثل همیشه خاکمان مادر ماست

آخرین اخبار

پربیننده

۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۷
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
۱۳۹۸/۱/۱۵ - ۱۲:۳۵
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ - ۰۵:۳۲
تمام سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است/ سپاه هرگز وارد دسته‌بندی های سیاسی نشده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد گروه‌بندی‌های سیاسی نشده است، گفت: سپاه هیچ‌وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی که مخالف مسیر انقلاب اسلامی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم‌...
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی ...
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۵
ظریف به سردار سلیمانی تبریک گفت
وزیر خارجه در پیامی به سردار سرلشکر سلیمانی افتخار دریافت نشان ارزشمند ذوالفقار از سوی فرماندهی معظم کل قوا را تبریک گفت.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۳:۳۴
ملت‌های سرخورده از تمدن‌های مادی غرب و شرق نگاهشان به جمهوری اسلامی است / حرکتتان انقلابی باشد
رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند:ملّتهایی که سرخورده شده‌اند از این تمدّنهای مادّی غربی و شرقی، به اسلام گرایش دارند منتها ملجأیی، مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند...
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۷
سردار سلیمانی به آنچه بخواهد دست می‌یابد
یک مقام عراقی به رویترز گفت: [سردار] سلیمانی شنونده‌ای عالی است و نمی‌خواهد خود را به کسی تحمیل کند اما همیشه به هرچه که بخواهد، دست می یابد.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۴
واکنش حقوقدانان، نمایندگان مجلس و سیاسیون به حضور حجت الاسلام رئیسی در قوه قضاییه
بسیاری از سیاسیون، نمایندگان مجلس و حقوقدانان از انتخاب حجت الاسلام رییسی،‌ به عنوان قاضی القضات استقبال و حضور فردی از قوه قضاییه به عنوان رییس این قوه را نویدبخش آینده ای روشن ارزیابی کرده‌اند.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۰۳:۰۱
عیار رهبری اپوزیسیون در مستند «ایستگاه پایانی دروغ» مشخص شد/اردوگاه دشمن بحران زده است
گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب شبکه 2 سیما به بررسی بازخوردهای سیاسی و اطلاعاتی مستند «ایستگاه پایانی دروغ» با حضور پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس و مهدی صرامی کارشناس رسانه و فضای مجازی پرداخت.
18.206.241.26

نظر سنجی

  • نحوه اجراي هدفمندسازي يارانه ها
    42%
  • راهکارهاي ايجاد اشتغال مهار تورم
    42%
  • گونگي پياده سازي اقتصاد بدون نفت
    14%

تاکنون 7نفر در این نظر سنجی شرکت کرده اند

بازگشت

چند رسانه ای

صدا

فیلم

عکس

بعدی
قبلی
بعدی
قبلی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی را انتخاب می‌کرد و برمی‌داشت.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۳:۳۴
ملت‌های سرخورده از تمدن‌های مادی غرب و شرق نگاهشان به جمهوری اسلامی است / حرکتتان انقلابی باشد
رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند:ملّتهایی که سرخورده شده‌اند از این تمدّنهای مادّی غربی و شرقی، به اسلام گرایش دارند منتها ملجأیی، مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند؛ لذا نگاهشان به جمهوری اسلامی یک نگاه واقعی است.
۱۳۹۷/۶/۱۰ - ۱۸:۴۰
درب شورای شهر زابل توسط معترضین گل گرفته شد
با توجه به اتفاقات اخیر و اختلاسهای میلیاردی که در شهر داری زابل اتفاق افتاده بود جمع کثیری از مردم جهت اعتراض به وضعیت موجود در جلوی شورای اسلامی شهر زابل تجمع کردند
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰۶:۳۸
عمامه‌گذاری زودهنگام برای فرار از کلاه پهلوی/ روایت تنگ‌دستی شدید دوران کودکی
پدر به سراغ قفسه‌های کتابخانه می‌رفت، کتابی را برای فروش برمی‌داشت، اما فروش آن کتاب برایش ناگوار می‌آمد و لذا آن را به جای خود می‌گذاشت؛ دومی را برمی‌داشت، سومی را برمی‌داشت،... تا اینکه ناچار برخی را انتخاب می‌کرد و برمی‌داشت.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۰۳:۳۴
ملت‌های سرخورده از تمدن‌های مادی غرب و شرق نگاهشان به جمهوری اسلامی است / حرکتتان انقلابی باشد
رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند:ملّتهایی که سرخورده شده‌اند از این تمدّنهای مادّی غربی و شرقی، به اسلام گرایش دارند منتها ملجأیی، مرجعی، شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارند؛ لذا نگاهشان به جمهوری اسلامی یک نگاه واقعی است.
۱۳۹۷/۶/۱۰ - ۱۸:۴۰
درب شورای شهر زابل توسط معترضین گل گرفته شد
با توجه به اتفاقات اخیر و اختلاسهای میلیاردی که در شهر داری زابل اتفاق افتاده بود جمع کثیری از مردم جهت اعتراض به وضعیت موجود در جلوی شورای اسلامی شهر زابل تجمع کردند
بعدی
قبلی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد، حمایت کرد.
۱۳۹۷/۱۲/۸ - ۰۶:۵۰
تعداد 60 فقره جهیزیه به نو عروسان سیستانی اهداء شد
فرمانده تیپ حضرت علی اکبر (ع) گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) تعداد ۶۰ فقره جهیزیه به نوعروسان و زوج های جوان سیستانی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) سپاه پاسداران اهداء شد.
۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۲۹
کشف بزرگترین محموله قاچاق هروئین قبل از ارسال به اروپا
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای بیان خبر داد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تخصصی موفق شدند یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با یک تن و هفتاد و پنج کیلوگرم هروئین را که قصد داشتند به اروپا ترانزیت نمایند شناسایی و در حین خروج از کشور در منطقه مرزی بازرگان متلاشی نمایند.
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۰۶:۰۵
از قاضی عزت آفرین حمایت می‌کنیم/ مردمی بودن و توجه به خواست مردم یک اصل است
رئیس قوه قضاییه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، خط و خط بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد، حمایت کرد.
۱۳۹۷/۱۲/۸ - ۰۶:۵۰
تعداد 60 فقره جهیزیه به نو عروسان سیستانی اهداء شد
فرمانده تیپ حضرت علی اکبر (ع) گفت: به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) تعداد ۶۰ فقره جهیزیه به نوعروسان و زوج های جوان سیستانی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) سپاه پاسداران اهداء شد.
۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۲۹
کشف بزرگترین محموله قاچاق هروئین قبل از ارسال به اروپا
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای بیان خبر داد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تخصصی موفق شدند یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با یک تن و هفتاد و پنج کیلوگرم هروئین را که قصد داشتند به اروپا ترانزیت نمایند شناسایی و در حین خروج از کشور در منطقه مرزی بازرگان متلاشی نمایند.

تاریخچه

۱۳۹۷/۹/۱ - ۱۱:۱۷
5 تن از مرزبانان آزاد شده میرجاوه به کشور بازگشتند+اسامی و تصاویر
۵ تن از مرزبانان آزاد شده میرجاوه به نام‌های زبیر ریگی، سعید نوتی زهی، رسول گمشادزهی، محمد معتمدی و مهرداد آبار آزاد و شب گذشته به کشور بازگشتند.

یادداشت و گفتگو

ویژه نامه

HyperPortal.NewsModule.DataAccess.DateTimePersian
تاریخ فوتبال سیستان بازگو می شود/چاپ 1000 جلد کتاب با هزینه شخصی
دادخدا غفاری رئیس هیئت فوتبال شهرستان نیمروز و کارمند شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اخیرا با نوشتن کتاب گذری بر فوتبال سیستان اقدام بزرگ و قابل تحسینی را به نمایش گذاشته است.
HyperPortal.NewsModule.DataAccess.DateTimePersian
شبکه های ماهواره ای و مشکلات اقتصادی مهم ترین عوامل جدایی/ ثبت ۶۷۱ طلاق در سال گذشته
طلاق تنها حلالی است که خداوند افراد را از انجام آن نهی کرده است.
HyperPortal.NewsModule.DataAccess.DateTimePersian
تمام همت خود را برای به حداقل رساندن آسیب ناشی از سیل در خوزستان بکار گرفته‌ایم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تمامی همت و ظرفیت های خود را برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از سیل آب های احتمالی روزهای آینده در خوزستان و باز کردن مسیر رودخانه های کرخه و ...
HyperPortal.NewsModule.DataAccess.DateTimePersian
حجة‌الاسلام مروی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند.